Czwartek, 28 września 2023
Imieniny: Marek, Wacław
pochmurno
13°C
Kliknij aby, przetłumaczyć stronę za pomocą Google Tłumacz

Terenowy punkt paszportowy

Informujemy, że w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Domańskiego 2 w Bytowie funkcjonuje
Terenowy Punkt Paszportowy
pokój nr 103 (parter), tel. 59 822 80 00 (wewn. 410).
 

Punkt paszportowy czynny jest:

Wtorek 8:00 - 14:30
 Środa 8:00 - 14:00
 Czwartek 8:00 - 14:00

 

PASZPORT-owe A B C

A. Przygotuj dowód osobisty
B. Weź ze sobą jedno kolorowe, aktualne zdjęcie paszportowe (nie starsze niż 6 m-cy) – spełniające cechy biometrii (fotografowie wykonujący zdjęcia wiedzą jakie muszą być zachowane jego parametry).
C. Okaż dowód opłaty paszportowej w odpowiedniej wysokości.
Przygotowane w ten sposób dokumenty należy przedłożyć osobiście w punkcie przyjęć wniosków paszportowych przedstawiając również do wglądu swój ważny paszport. Przy składaniu wniosku pobrane zostaną również odciski palców. Paszport zawierać będzie dane biometryczne w postaci wizerunku twarzy i odcisków palców.

UWAGA!
Wniosek o paszport dla osoby niepełnoletniej składają oboje rodzice lub ustanowiony przez sąd opiekun. Przy składaniu wniosku o paszport wymagana jest również obecność małoletniego powyżej 5 roku życia.

ILE TO KOSZTUJE?
Opłata podstawowa za wydanie paszportu wynosi:
- osobie powyżej 18 roku życia nie korzystającej z ulg - 140 zł, 
- osobie do 18 roku życia nie korzystającej z ulg - 60 zł.

50 % ulgi w opłacie paszportowej przysługuje: 
emerytom, rencistom, uczniom, studentom, osobom korzystającym z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, małoletnim (do 18 roku).
- dla uczących się w wieku 12-26 roku - 70 zł,
- dla dzieci w wieku do 12 lat - 30 zł,
W powyższych przypadkach należy przedstawić dowód potwierdzający uprawnienie do ulgi – legitymacja, decyzja lub zaświadczenie.

Opłaty za wydanie paszportu dla osób legitymujących się ważną Kartą Dużej Rodziny wynoszą:
- dla osób dorosłych - 70 zł,
- dla uczących się w wieku 12-26 roku - 35 zł,
- dla dzieci do 12 roku życia - 15 zł,

Odciski palców i podpis pobierane są od dzieci powyżej 12 rok życia.

OPŁATY PASZPORTOWEJ NIE POBIERA SIĘ OD:
• osób, które w dniu złożenia wniosku mają ukończone 70 lat,
• osób wymieniających paszport z powodu jego wady technicznej,
• żołnierzy niezawodowych wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa,
• osób przebywających w zakładach opiekuńczych albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich wyjazd za granicę związany jest z długotrwałym leczeniem lub
operacją.

OPŁATA PASZPORTOWA
Może być dokonana z konta w banku lub na poczcie na niżej podane konto:
NBP O/Gdańsk
07 1010 1140 0169 1322 3100 0000
Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
z dopiskiem: "opłata paszportowa" + imię i nazwisko osoby ubiegającej się o paszport

CZAS OCZEKIWANIA NA PASZPORT WYNOSI DO 30 DNI
Odbioru dokumentu paszportowego należy dokonać osobiście z uwagi na powtórną weryfikację odcisków palców.
Z obowiązku tego zwolnione są tylko osoby małoletnie lub ubezwłasnowolnione, za które paszport odbiera jeden z rodziców lub opiekunów ustanowionych przez sąd.

PASZPORT TYMCZASOWY
Nie zawiera cech biometrycznych
- ważny przez okres w nim wskazany nie dłużej niż przez 12 miesięcy od daty wydania,
- może być wydany:
• osobom przebywającym czasowo w RP, na powrót do miejsca stałego pobytu,
• osobom przebywającym w RP, w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z chorobą albo pogrzebem członka rodziny lub związanych z prowadzoną działalnością zawodową.
Opłata paszportowa za wydanie paszportu tymczasowego wynosi - 30 zł
Czas oczekiwania na paszport tymczasowy zależy od sytuacji losowej i wynosi do 7 dni.
Z wszelkimi wątpliwościami pytaniami możesz zwrócić się do urzędników Oddziału Paszportów, którzy zawsze postarają się rozwiązać Twój problem.

WAŻNE INFORMACJE DODATKOWE
W przypadku zmiany danych osobowych zamieszczonych w paszporcie np. zmiany nazwiska z powodu zawarcia związku małżeńskiego za granicą należy dołączyć do wniosku o paszport
umiejscowiony w kraju akt stanu cywilnego potwierdzający ten fakt. Zmiana danych osobowych powoduje utratę ważności paszportu po upływie 60 dni od dnia doręczenia decyzji administracyjnej stwierdzającej zmianę lub sporządzenia aktu małżeństwa potwierdzającego zmianę nazwiska. W przypadku osób przebywających za granicą czas ten wynosi 4 miesiące.

UTRATA PASZPORTU
Osoba, która utraciła dokument paszportowy lub której dokument uległ zniszczeniu, jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym organ paszportowy. Osoba, która znalazła dokument
paszportowy innej osoby, jest obowiązana do przekazania tego dokumentu do najbliższego organu paszportowego, Policji lub innego organu administracji publicznej.

PODSTAWOWE REGULACJE PRAWNE
•Ustawa z 27 stycznia 2022 r. o dokumentach paszportowych (Dz.U.2022.350 z dnia 2022.02.10)
•Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 września 2022 r. w sprawie dokumentów paszportowych Dz.U.2022.2050 z dnia 2022.10.05
•Rozporządzenie Rady Ministrów z 1 lipca 2022 r. w sprawie opłat za paszport i za paszport tymczasowy (Dz. U z 2022.1499 r. z dnia 18.07.2022)

PAMIĘTAJ!
Paszport jest dokumentem uniwersalnym i uznawanym na całym świecie. Z uwagi na zamieszczone w nim procesory biometryczne jest również dokumentem o najwyższym poziomie bezpieczeństwa, poświadczającym tożsamość i obywatelstwo. Posiadacz polskiego paszportu może w sytuacjach szczególnych uzyskać pomoc w każdej placówce konsularnej państwa należącego do Unii Europejskiej.

Pliki do pobrania:

Warunki Przyjmowania Wniosków Paszportowych
Format: pdf, 474.72 kB
Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych
Format: pdf, 161.96 kB
TABLICA INF. 3
Format: pdf, 222.21 kB
Zdalna zgoda rodzica
Format: docx, 4.95 kB
DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.