Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Środa, 24 kwietnia 2024
Imieniny: Aleks, Grzegorz, Aleksander
pochmurno
9°C
Herb Powiatu BytowskiegoHerb Gminy BorzytuchomHerb Gminy BytówHerb Gminy Czarna DąbrówkaHerb Gminy KołczygłowyHerb Gminy LipnicaHerb Gminy MiastkoHerb Gminy ParchowoHerb Gminy StudzieniceHerb Gminy TrzebielinoHerb Gminy TuchomieProjekty Unijne

Projekty PCPR w Bytowie

SenioRITA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie rozpoczęło realizację projektu partnerskiego dofinansowanego z Funduszy Europejskich. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 6 Integracja, Działania 6.2 Usługi Społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 pt.:"SenioRITA"
PCPR jako jeden z partnerów odpowiedzialny jest za funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego oraz za mobilne poradnictwo psychologiczne

Grupa docelowa 

W Projekcie mogą wziąć udział osoby spełniające łącznie poniższe warunki:

 • jest mieszkańcem terenów wiejskich lub miejsko-wiejskich i z terenów objętych Projektem;
 • jest w wieku powyżej 60 lat lub osobą niepełnosprawną;
 • jest osobą, która ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

Cel projektu:

Celem projektu jest dostęp do wysokiej jakości dopasowanych 
i zindywidualizowanych usług społecznych dla seniorów, osób niepełnosprawnych i opiekunów faktycznych.

Okres realizacji projektu

od 01.12.2020r. do 30.06.2023r.

Partner wiodący: gmina Bytów

Partnerzy projektu – gmina Borzytuchom, gmina Kołczygłowy, gmina Lipnica, gmina Miastko, gmina Parchowo, gmina Studzienice, gmina Trzebielino, gmina Tuchomie, powiat bytowski reprezentowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie, Fundacja Szpitala Powiatu Bytowskiego sp. z o. o. w Bytowie „Zdrowie Nasze” oraz Altra Consulting 
sp. z o. o.

W ramach realizacji Projektu utworzony zostanie w 9 gminach powiatu bytowskiego (Bytów, Borzytuchom, Kołczygłowy, Lipnica, Miastko, Parchowo, Studzienice, Trzebielino, Tuchomie) lokalny, zintegrowany system usług społecznych, w ramach którego realizowane będą następujące działania:

 • teleopieka;
 • sąsiedzkie usługi opiekuńcze;
 • usługi asystenckie;
 • rehabilitacja domowa;
 • grupowe zajęcia ruchowe;
 • wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego;
 • pogadanki zdrowotne;
 • poradnictwo psychologiczne;
 • szkolenia i warsztaty z zakresu pielęgnacji i profilaktyki;
 • cykliczne zajęcia animacyjne;
 • wyjazdy integracyjne;
 • promocja wolontariatu senioralnego;
 • powołanie/wzmocnienie Rad Seniorów (organów doradczo-legislacyjnych).

Dofinansowanie Projektu z UE:

9 298 821,48 zł

Rekrutacja ma charakter ciągły i prowadzona będzie do dnia 30 czerwca 2023 r.

OSOBY ZAINTERESOWANE UDZIAŁEM W PROJEKCIE MOGĄ SIĘ ZGŁASZAĆ DO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ FUNKCJONUJĄCEGO NA TERENIE DANEJ GMINY

 


 

Razem w drodze Q przyszłości

Powiat Bytowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie w okresie od 1 kwietnia 2018r. do 28.02.2021 r. w partnerstwie z Fundacją „RADEMENES” realizuje projekt „Razem w drodze Q przyszłości” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.  

Realizacja projektu podzielona będzie na 3 edycje, każda edycja po 11 miesięcy w tym ostatnia edycja została wydłużona o 2 miesiące.

 Okres realizacji projektu:

I edycja: od 01.04.2018r. do 28.02.2019r.

II edycja: od 01.03.2019r. do 31.01.2020r.

III edycja od 01.02.2020r. do 28.02.2021r.

Grupa docelowa:

Projekt „Razem w drodze Q przyszłości” skierowany jest do 135 osób w tym: 45 osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz do 90 osób objętych pieczą zastępczą. 

Cel główny projektu:

Cel główny projektu zakłada poprawę funkcjonowania i jakości życia 90 osób przebywających w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Bytowskiego zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz doskonalenie kompetencji 45 osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą poprzez wsparcie procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej.

Działania realizowane w ramach projektu:

 

I. Doskonalenie kompetencji osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą - Akademia
dobrego rodzica:

1. Zajęcia i szkolenia z zakresu doskonalenia kompetencji i umiejętności wychowawczych dla rodziców zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka.
2. Superwizja.
3. Integracja społeczna BO, w tym wyjazd integracyjno - edukacyjny.
4. Indywidualne poradnictwo specjalistyczne.
5. Wsparcie towarzyszące np. refundacja kosztów dojazdu na szkolenia, refundacja kosztów opieki nad dzieckiem, zatrudnienie osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich.
II. Wspieranie osób przebywających  w  pieczy  zastępczej  przygotowujących  się  do usamodzielnienia - Akademia Q dorosłości:
1. Doradztwo i aktywizacja zawodowa.
2. Szkolenia, kursy i zajęcia mające na celu nadanie lub podniesienie kwalifikacji osób usamodzielniających np. prawo jazdy, kursy zawodowe, kursy językowe.
3. Integracja społeczna: obóz terapeutyczno – sportowy, spotkanie integracyjne.
4. Zajęcia wspomagające rozwój.
5. Asystent usamodzielnienia.
6. Wsparcie towarzyszące np. refundacja kosztów dojazdu na zajęcia.
III. Wsparcie osób objętych pieczą zastępczą - Akademia szczęśliwego dziecka:

 

1. Szkolenia, zajęcia i warsztaty dla dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej.
2. Indywidualne poradnictwo specjalistyczne np. logopeda.
3. Wsparcie towarzyszące np. refundacja kosztów dojazdu.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu osobistego bądź telefonicznego z pracownikami Działu Pieczy Zastępczej i Realizacji Świadczeń Socjalnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie, ul. Miła 26, 77- 100 Bytów, tel. 059 822 80 68.

 


 

Razem w drodze Q przyszłości II

Powiat Bytowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie w okresie od 1 grudnia 2020r. do 30.04.2023 r. realizuje w partnerstwie ze Stowarzyszenie „Błękitna Wróżka”, Gminą Miastko, Gminą Czarna Dąbrówka, Gminą Tuchomie, projekt „Razem w drodze Q przyszłości II” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.  

Realizacja projektu podzielona będzie na 2 edycje.

 Okres realizacji projektu:

I edycja: od 01.01.2021r. do 28.02.2022r.
II edycja: od 01.03.2022r. do 30.04.2023r.

Grupa docelowa:

Projekt „Razem w drodze Q przyszłości II” skierowany jest do 310 osób w tym: 30 osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, do 70 osób objętych pieczą zastępczą oraz 210 osób z rodzin przezywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. 

Cel główny projektu:

Cel główny projektu zakłada zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczeń usług społecznych przy wykorzystaniu nowych instrumentów animacji środowiskowej i wolontariatu, doskonalenie kompetencji 30 osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą poprzez wsparcie procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej, poprawę funkcjonowania i jakości życia 70 osób przebywających w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Bytowskiego oraz wsparcie 74 rodzin (107 osób dorosłych i 103 dzieci) przezywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Działania realizowane w ramach projektu:

 I. Doskonalenie kompetencji osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą:

1. Zajęcia i szkolenia z zakresu doskonalenia kompetencji i umiejętności wychowawczych dla rodziców zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka.

2. Superwizja.

3. Integracja społeczna BO, w tym wyjazdy uspołeczniającą - integracyjno – edukacyjne oraz pikniki rodzinne.

4. Wsparcie towarzyszące np. refundacja kosztów dojazdu na szkolenia, refundacja kosztów opieki nad dzieckiem, zatrudnienie osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi       i przy pracach gospodarskich.

II. Wspieranie osób przebywających  w  pieczy  zastępczej  przygotowujących  się  do

usamodzielnienia:

 • Coaching zawodowy
 • Doradztwo zawodowe.
 • Szkolenia, kursy i zajęcia mające na celu nadanie lub podniesienie kwalifikacji osób usamodzielniających np. prawo jazdy, kursy zawodowe, kursy językowe.
 • Warsztaty dla kandydatów oraz opiekunów usamodzielnienia oraz dla osób przygotowujących się do usamodzielnienia.
 • Warsztaty kształtowania postaw społecznych.
 • Trening umiejętności społecznych.
 • Integracja społeczna: wyjazd edukacyjno-integracyjny, spotkanie integracyjne.
 • Zajęcia wspomagające rozwój.
 • Asystent usamodzielnienia.
 • Wsparcie towarzyszące np. refundacja kosztów dojazdu na zajęcia.

III. Wsparcie osób objętych pieczą zastępczą:

 1. Szkolenia, zajęcia i warsztaty dla dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej.
 2. Zajęcia wspomagające rozwój edukacyjny i rozwojowy.
 3. Wyjazdy edukacyjno-integracyjne
 4. Obóz terapeutyczno-sportowy
 5. Wsparcie towarzyszące np. refundacja kosztów dojazdu.

IV. Reintegracja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym:

      1. Szkoła dla rodziców.
      2. Warsztaty psychospołeczne.
      3. Warsztaty z dietetykiem.
      4. Trening umiejętności społecznych.
      5. Zajęcia wspomagające rozwój.
      6. Wyjazdy 1-dniowe dla rodzin z dziećmi
      7. Organizacja spędzania wolnego czasu dla rodzin np. Geocaching, Blokowiska-stare i nowe  
          zabawy podwórkowe.
      8. Diagnoza wraz z terapią zaburzeń integracji sensorycznej.
      9. Obóz terapeutyczno-sportowy dla dzieci.

V. Indywidualne poradnictwo specjalistyczne:

1. Poradnictwo psychologiczne.
2. Poradnictwo prawne.
3. Mediacje rodzinne.
4. Terapia indywidualna lub grupowa.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu osobistego bądź telefonicznego z pracownikami Działu Pieczy Zastępczej i Realizacji Świadczeń Socjalnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie, ul. Miła 26, 77- 100 Bytów, tel. 059 822 80 68, Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miastku, ul. Tuwima 1, 77-200 Miastko tel. 59 857 27 86, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce, ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka, tel. 59 821 26 60, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tuchomiu, ul. Jana III Sobieskiego 16, 77-133 Tuchomie, tel. 59 821 50 49 

Rekrutacja do projektu trwa od 1 stycznia 2021 roku

rpowp20142020 

DO GÓRY
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.