Logo Powiatu Bytowskiego
Powróć do: Pozostałe informacje

Wydział Komunikacji i Drogownictwa

Informujemy, że w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa sprawy rejestracji pojazdów i praw jazdy można dokonać w następujący sposób:

1) W siedzibie Starostwa Powiatowego w Bytowie od dnia 01 lutego 2023r. działa system kolejkowy
z podziałem na następujące grupy:

 1. GRUPA A – REJESTRACJA POJADÓW: rejestracja pojazdów nowych i sprowadzonych z zagranicy, wymiana dowodu rejestracyjnego, wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego, dopisanie współwłaściciela, wycofanie czasowe pojazdu, przerejestrowanie, wpisy przewłaszczeń. Obsługa klientów zaczyna się od godziny 7:35 po wezwaniu. System wydaje bilety
  od godziny 7:30 do godziny 15:10 (pod warunkiem braku kolejki),
 2. GRUPA B – ODBIÓR DOWODÓW REJESTRACYJNYCH:  nowych i z depozytu, zamówienie i odbiór wtórników tablic rejestracyjnych, wpis hak/gaz/vat/taxi, demontaż, wydanie zaświadczenia, zgłoszenie zbycia i nabycia, wywóz pojazdu za granicę. Obsługa klientów zaczyna się od godziny 7:35 po wezwaniu. System wydaje bilety od godziny 7:30 do godziny 15:10 (pod warunkiem braku kolejki),
 3. GRUPA C – PRAWA JAZDY: wszystkie sprawy związane z uprawnieniami do kierowania pojazdami. Obsługa klientów zaczyna się od godziny 7:35 po wezwaniu. System wydaje bilety
  od godziny 7:30 do godziny 15:10 (pod warunkiem braku kolejki),

2) W Oddziale Zamiejscowym w Miastku wydział przyjmuje klientów w zakresie rejestracji pojazdów i praw jazdy w kolejności przybycia do kolejki, w godzinach od 7:35 do 14:45.
W godzinach 14:45 do 15:30 wydział przyjmuje klientów ze sprawami dotyczącymi praw jazdy, a pozostały czas pracy przeznaczony zostaje na pracę wewnętrzną wydziału, związaną z obsługą przychodzącej korespondencji.

3) Obsługa klientów Wydziału w zakresie rejestracji pojazdów prowadzona jest w następujący sposób:

 1. Osoby występujące z upoważnienia do działania w imieniu innej osoby i nie będące współwłaścicielem pojazdu, obsługiwane są w jednej sprawie, bez względu na rodzaj kolejki,
 2. Właściciel, lub współwłaściciel pojazdu występujący z upoważnienia do działania w imieniu pozostałych współwłaścicieli, obsługiwany jest w dowolnej ilości spraw bez względu na rodzaj kolejki. Dodatkowo właściciel, lub współwłaściciel pojazdu ma możliwość działania z upoważnienia w jednej sprawie, w imieniu innej osoby nie będącej współwłaścicielem pojazdu.

4) Jednocześnie, sprawy związane ze zbyciem/nabyciem pojazdu zarejestrowanego na terenie kraju można dokonać w następujący sposób:

 1. przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP - https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/bez-kolejki--zbycie-lub-nabycie-pojazdu-zglos-online
 2. za pośrednictwem biura obsługi klienta, pok. 106 w godzinach od 7:30 do 15:30,
 3. pocztą tradycyjną,

Zawiadomienie o zbyciu/nabyciu pojazdu nie jest przyjmowane drogą mailową.

5) Sprawy dotyczące transportu drogowego można dokonać:

 1. pocztą tradycyjną,
 2. za pośrednictwem biura obsługi klienta, pok. 106 w godzinach od 7:30 do 15:30 wzory druków znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Bytowie - https://eboi.powiatbytowski.pl/karty-uslug - Wydział Komunikacji i Drogownictwa (Transport drogowy).

Numer konta bankowego na jaki należy uiszczać opłaty komunikacyjne oraz skarbowe
47 1020 4708 0000 7302 0004 4388

Bytów, ul. Ks. dr. Bolesława Domańskiego 2

pok. 101 - rejestracja pojazdów
pok. 103 - prawo jazdy, Ośrodki Szkolenia Kierowców, Instruktorzy
pok. 107 - zbycia / nabycia pojazdów, kary za niezgłoszenie zbycia / nabycia, kary za brak rejestracji, transport, Stacje Kontroli Pojazdów, organizacja transportu zbiorowego, organizacja ruchu, usuwanie pojazdów, wykorzystanie dróg w sposób szczególny.

Tel. 59 822 80 00, 59 822 80 02 (rejestracja pojazdów)
e-mail: komunikacja@powiatbytowski.pl