Logo Powiatu Bytowskiego
Powróć do: Zrealizowane

Międzynarodowo o migracji w samorządach lokalnych

W dniach 23-26 marca 2023 r. w Bytowie odbyła się ostatnia wizyta studyjna zrealizowana w ramach projektu pn. „Międzynarodowo o migracji w samorządach lokalnych”. W realizację projektu zaangażowane były następujące podmioty: gmina Bytów wraz z miastami partnerskimi Frankenberg, Markaryd i Tauragė; powiat bytowski wraz z powiatami partnerskimi Vorpommern-Rügen i Schmalkalden-Meiningen; Fundacja Rozwoju Lokalnego „Parasol”. 

W ramach dotychczas zrealizowanych wizyt studyjnych osiągnięto założony cel projektu, którym jest wymiana doświadczeń w zakresie integracji imigrantów i uchodźców, wspieranie dialogu międzykulturowego i wzajemnego zrozumienia, a także przeciwdziałanie stereotypom oraz wzrost świadomości społeczeństwa w zakresie migracji.

Tematem pierwszej wizyty, która odbyła się we wrześniu 2021 r. w Bytowie była historyczna wymiana doświadczeń migracyjnych partnerów projektu międzynarodowego. Rozpoczęły się już wówczas pierwsze rozmowy o rozwiązaniach poszczególnych partnerów w zakresie integracji imigrantów.

W czerwcu 2022 r. w szwedzkim Markaryd odbyła się druga wizyta, która dotyczyła wymiany doświadczeń nt. edukacji językowej  i wspierania imigrantów na rynku pracy.

Podczas trzeciej wizyty w październiku 2022 r. partnerzy spotkali się w Stralsundzie w powiecie Vorpommern-Rügen w Niemczech by poznać tamtejszy model zarządzania integracją oraz uczyć się wzajemnie rozwiązań w zakresie integracji poprzez kulturę i sport.

Ostatnia wizyta w Bytowie, zamykająca i podsumowująca projekt poświęcona była warunkom dobrej integracji oraz zasadom i mechanizmom sieci współpracy. Tematem przewodnim wizyty były postawy otwarte i tolerancyjne, kontynuacja budowy sieci współpracy między partnerami oraz poznanie aktualnie wdrażanych modeli integracji imigrantów. Uczestnikami wizyty byli przedstawiciele wszystkich partnerów w projekcie. By poszerzyć grono uczestników projektu, niektóre jego wydarzenia były transmitowane online.

W piątek 24 marca uczestnicy projektu odwiedzili trzy różne miejsca integracji uchodźców w Bytowie (Szkołę Podstawową nr 5 w Bytowie, Bibliotekę Miejską w Bytowie i Fundację Rozwoju Lokalnego „Parasol”) i wzięli udział w pokazowych warsztatach integracyjnych dedykowanych imigrantom. Dla uczniów szkół średnich z Bytowa i Miastka zorganizowano warsztaty z zakresu tolerancji i otwartych postaw, prowadzone przez gości z zagranicy.

W sobotę 25 marca projekt podsumowywano w trakcie konferencji w Muzeum Zachodniokaszubskim w Bytowie. Uczestnicy obejrzeli prezentację dotyczącą historii projektu oraz wysłuchali  wykładów dyrektorki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku Anny Chomiuk oraz bytowiaka prof. Cezarego Obracht-Prondzyńskiego na temat integracji jako wyzwania społecznego. Podczas konferencji odbyły się dwa panele dyskusyjne na temat warunków dobrej integracji, prowadzone przez migrantolożkę Martę Siciarek. Uczestnicy pierwszego panelu wypowiedzieli się na temat potencjału dla wzmocnienia otwartości indywidualnej i systemowej. W drugiej dyskusji głos został oddany uczestnikom projektu, którzy podzielili się wrażeniami ze zrealizowanych wizyt, opowiadając o tym jak uczyli się skutecznie i partnersko współpracować. Po konferencji partnerzy odwiedzili miejsca zbiorowego zakwaterowania uchodźców w Bytowie i Tuchomiu.

Ze zgromadzonej dokumentacji ze zrealizowanych wydarzeń zostanie przedłożony raport z wnioskami oraz rekomendacjami przez Fundację Rozwoju Lokalnego „Parasol”

bannereu