Logo Powiatu Bytowskiego
Powróć do: Zabytki

Kościół w Ugoszczy

Kościół pod wezwaniem św. Marii Magdaleny w Ugoszczy
Kościół św. Marii Magdaleny w Ugoszczy usytuowany jest na niewielkim wzniesieniu. Jest to kościół ryglowy, orientowany (prezbiterium od strony wschodniej), konstrukcji szkieletowej, wypełnionej cegłą, wzniesiony na kamiennej podmurówce na planie prostokąta. Wieża wybudowana w lico fasady o konstrukcji słupowej zakończona hełmem czterospadowym.

Nawa nakryta stropem z fasetą, malowanym gzymsem wspartym na dwóch rzędach fazowanych słupów. Dach dwuspadowy, kryty dachówką. Z wyposażenia wnętrza na uwagę zasługuje ołtarz główny, rokokowy z II połowy XVIII w. z obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem, namalowany przez T. Rendera w 1868 r. W głównej kondygnacji umieszczono obraz patronki Kościoła św. Marii Magdaleny. Ponadto są jeszcze dwa ołtarze boczne (wykonane w II połowie XVIII w. w stylu baroku ludowego). Pierwszy poświęcony jest św. Barbarze, drugi ukazuje św. Józefa z Dzieciątkiem.

W kościele znajdują się również trzy feretrony z lat 1720 - 1760. Z połowy XIX w. pochodzą stacje drogi krzyżowej (olej na płótnie). W 1992 r. podjęto prace mające na celu uratowanie zabytkowego kościoła. Wymieniono ściany, okna, dach, ławki oraz dokonano renowacji ołtarzy.

Kościół wraz z otoczeniem jest wpisany do rejestru zabytków rej. nr A-175 z 19-03-1960 r.