Logo Powiatu Bytowskiego
Powróć do: Zabytki

Kościół w Sominach

Kościół filialny p.w. Matki Boskiej Królowej Polski w Sominach
Kościół w Sominach (gm. Studzienice) zbudowany został w 1757 r., a odnowiony w latach 1910 - 1911, - dobudowano równocześnie zakrystię. Orientowany, drewniany o konstrukcji zrębowej i ściankach pokrytych gontem. Wieża o konstrukcji zrębowej i ściankach szalowanych deskami, dwukondygnacyjna. Kościół o charakterze salowym, od zachodu zamknięty trójbocznie, dachy dwupłatowe pokryte gontem.

Ołtarz główny pochodzi z 1680 r, barokowy z obrazem Chrystusa Ukrzyżowanego. W bocznym ołtarzu znajduje się obraz Matki Bożej Królowej Polski. Na uwagę zasługuje ambona z XVIII w. oraz dwa dzwony (jeden z 1862 r., drugi z napisem w języku starosłowiańskim).

Kościół wraz z otoczeniem jest wpisany do rejestru zabytków rej. nr A-151 z 19-09-1960 r.