Logo Powiatu Bytowskiego
Powróć do: Zrealizowane

"Cyfrowy Powiat"

Projekt „Cyfrowy Powiat”
Powiat Bytowski  realizuje projekt „Cyfrowy Powiat” w ramach Priorytetu V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, objętego Programem Operacyjnym Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 237 342,00 zł

Dofinansowanie 100%: 237 342,00 zł

Celem projektu jest w szczególności wsparcie JST w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, poprzez zwiększenie cyfryzacji instytucji samorządowych oraz jednostek im podległych i nadzorowanych, a także zwiększenie cyberbezpieczeństwa. W ramach ww. grantu Powiat Bytowski planuje sfinansować m.in.:

 1. Stronę Internetową;
 2. Zakup laptopa na potrzeby zdalnych sesji Rady Powiatu;
 3. Zakup komputerów z monitorami;
 4. Wdrożenie oprogramowania i technologii do monitorowania zagrożeń w sieci;
 5. Zakup UPS do serwerowni;
 6. Zakup Serwera z systemem operacyjnym Windows 2022;
 7. Aktualizację środowiska backupowego;
 8. Zakup macierzy dyskowej do przechowywania danych z serwerów;
 9. Szkolenie dla pracowników urzędu i jednostek podległych w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego;
 10. Szkolenie specjalistyczne z zakresu bezpieczeństwa Active Directory;
 11. Diagnozę cyberbezpieczeństwa.

Termin realizacji projektu do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, jednak nie dłużej niż do
31.10.2023 r.

Logotypy__CPPC1