Logo Powiatu Bytowskiego
Powróć do: Pozostałe

Cmentarzysko Kurhanowe

Na wyspach jeziora Bobęcińskiego k. Miastka znajduje się, cmentarzysko kurhanowe oraz wczesnośredniowieczne grodzisko. Szczególnie interesujące są pozostałości grodziska, składającego się z osady otwartej, właściwego grodu oraz drewnianego pomostu łączącego wyspę z lądem (pozostałości pod wodą). Gródek zajmował północną część wyspy. Całość otoczona jest stromym wałem, którego wysokość miejscami dochodzi do 17 m nad poziom lustra wody.