Logo Powiatu Bytowskiego
Powróć do: Szlaki Turystyczne

Piesze

Szlak Krajobrazy Młodoglacjalne (82 km)

Jak wskazuje nazwa, szlak ten przebiega przez tereny, które ukształtował cofający się lądolód skandynawski, co wpłynęło na urozmaicone ukształtowanie powierzchni tego obszaru. Malownicza trasa w całości prowadzi przez teren powiatu bytowskiego. Na tym szlaku można spotkać liczne wzniesienia, doliny, rzeki, długie i głębokie jeziora, duże głazy narzutowe, a bogactwa krajobrazu dopełnia jeszcze znaczna ilość spotykanej tu ciekawej fauny i flory tego regionu. Wędrówka rozpoczyna się od dworca kolejowego w Miastku, skąd przechodzimy przez miasto, a następnie przecinamy strumyk i kierujemy się w stronę Trzcinna. Po prawej stronic zauważymy zabudowania gospodarcze Otok (4 km). Wędrujemy dalej aż do drogi, przy której skręcamy w lewo. Przed zabudowaniami gospodarczymi pod lasem skręcamy w prawo i leśną drogą dochodzimy do Łubkowa (8 km). Dalej szlak prowadzi wzdłuż południowo-wschodnich brzegów rynnowego Jeziora Skąpego (9 km) i dochodzi do północnego krańca jeziora (12,5 km). Droga asfaltowa wiedzie następnie do wsi Trzcinno i przy niedużym jeziorze Obierowo skręca w prawo do jeziora Kwiśno (15,5 km) i wsi o tej samej nazwie. Przez wieś, następnie przez las docieramy do szosy, gdzie skręcamy w prawo do mostu na Wieprzy (17 km) i dalej przez wieś Żabno (20,5 km) do Ponikły (22 km). Idąc w kierunku północno-wschodnim przechodzimy przez potok Ślizień i docieramy do wsi Wiatrołom (24,4 km). Przechodzimy przez osadę Potocznik i osiągamy leśniczówkę Laski (28 km). Kierując się na północny wschód przekraczamy następnie mostek na potoku i leśną drogą dochodzimy do mostu na Pokrzywnej (31,5 km). Na tym odcinku teren staje się bardziej płaski i mniej urozmaicony. Szlak dalej przechodzi przez, wieś Barnowiec, obok dawnego pałacu ze starodrzewiem i wiedzie do Kołczygłów (40,5 km), gdzie wkraczamy na teren chronionego krajobrazu. Podążamy do Barnowa (42 km), skąd dochodzimy do rzeki Słupi (44,5 km), wzdłuż której prowadzi szlak, a następnie przechodzimy na drugą stronę rzeki (46,5 km). Droga dalej wiedzie przez las do szosy Klosnowo-Niepoględzie (52 km), a potem do południowej rynny jez. Głębokiego (56,5 km). Idąc wzdłuż Osieckich Łąk skręcamy w lewo do szosy (60 km) i dalej w kierunku Gostkowa, do Jeziora Skotawskiego Dużego (66,5 km). Okrążamy jezioro od strony południowej i piaszczystą drogą docieramy do Łupawska (71 km). Ostatni odcinek trasy prowadzi od Łupawska, blisko brzegu jez. Jasień, do skrzyżowania dróg (73 km), a następnie w lewo przez Ceromin i Jerzkowice (78,5 km) do Czarnej Dąbrówki (82 km), gdzie zielony szlak dobiega końca.

Szlak Dolina Łupawy (67 km)

Trasa szlaku jest dość długa. Prowadzi od Gardny Wielkiej, przez Żelkowo, Damno, do wsi Łupawa. Na teren powiatu bytowskiego wkracza jednak dopiero niedaleko Soszycy (55 km), gdzie wchodzimy na drogę brukowaną i idąc na południe kierujemy się do jez. Karwieńskiego Dużego (51,2 km). Dalej drogą leśną wędrujemy wzdłuż rzeki Łupawy, przechodzimy przez most na rzece, po ok. 1,5 km docieramy do Czarnej Dąbrówki (58,2 km), gdzie szlak się kończy.

Szlak Dolina Wieprzy i Studnicy (71 km)

Trasa rozpoczyna się w Słupsku, z którego przez Lubuń, Kwakowo, Zagórki prowadzi do Korzybia. Od drogi wiodącej do stacji kolejowej w Przytocku (53 km) kierujemy się w lewo do zabudowań leśniczówki, obok której znajduje się jeziorko Węgorzyno. Przy dwóch kolejnych skrzyżowaniach skręcamy w prawo, po lewej stronie mijamy wzniesienie-zbocze doliny Studnicy i dochodzimy do skrzyżowania leśnych dróg (56,5 km). Niedaleko na prawo znajduje się kolonia Świerzenko. Kierujemy się na południe, przekraczamy niewielki strumień i skręcamy w prawo. Po przebyciu krótkiego odcinka drogi wchodzimy w las sosnowy i kierujemy się na południe. Idąc od skrzyżowania leśnych dróg (59 km) dochodzimy do stacji kolejowej w Kawczu. Przekraczamy Studnicę po moście drewnianym (66,5 km), przy drodze skręcamy w lewo do wsi Łodzierz. Za wsią skręcamy w prawo (68 km), dochodzimy do zagajnika i ponownie kierujemy się na prawo. Obok zabudowań skręcamy w lewo i przecinamy tory kolejowe (68,5 km). Docieramy do punktu, w którym szlak czarny łączy się z niebieskim, skręcamy w lewo i przechodząc nad jez. Lednik dochodzimy do Miastka (71 km).

Szlak Kraina Lasów i Jezior (112 km)

Kilkuetapowy szlak przecinający z zachodu na wschód cały powiat bytowski. Dogodne, ze względu na możliwości noclegowe, miejsca etapowe na szlaku to Miastko, Brzeźno Szlacheckie, Rekowo i Bytów. Szlak zasadniczo na całej długości dostępny jest dla rowerzystów. Początek szlaku znajduje się w Bobięcinie, letniskowej wsi położonej nad jez. Bobięcińskim Małym. Stąd biegnie na wschód wzdłuż lokalnej szosy do dawnego majątku Kamnica, gdzie skręca na południowy wschód i przez pola i lasy dochodzi nad Jez. Kościelne koło Wołczy Wielkiej. Omija je od zachodu i południa, po czym skręca na północ i polnymi drogami dochodzi do Miastka (PKP, PKS). Omijając centrum miasta od południa, przecina szosę do Białego Boru i kieruje się na wschód do drogi Miastko-Koczała, wzdłuż której osiąga letniskową wieś Świeszyno. Stąd szlak biegnie na wschód  przez pola i zagajniki do Pietrzykowa, i dalej polami do Brzeźna Szlacheckiego. Gruntową drogą szlak prowadzi na wschód, nad Jez. Wiejskie, które okrąża i dochodzi do wsi Łąkie. Stąd szosą szlak kieruje się w stronę Borzyszkowych, ale przed wsią, na wysokości południowego krańca Jez. Kamieniczno schodzi na jego brzeg i odbija na północ. Dochodzi do wsi Gliśno i skręca na wschód w kierunku Rekowa. W lesie, jeszcze przed wsią, skręca na północ i między jeziorami leżącymi u stóp Siemierzyckiej Góry kieruje się w stronę Sierzna. Po prawej szlak mija Jez. Dużą Boruję. Z Sierzna do Bytowa szlak biegnie głównie wśród pól. Przez Bytów szlak przechodzi, omijając centrum od południa i wschodu. Z miasta kieruje się na północ, pozostawiając po lewej osiedle Rzepnica i Jez. Jeleń, z prawej zaś mijając Jez. Stary Staw ( ścieżka przyrodnicza „Szlak Bytowskiech Jezior Lobeliowych”). Dalej szlak dochodzi do wsi Pomysk Wielki, gdzie odbija na południowy wschód i szeroką pętlą przez Gołczewo, Parchowo i Jamno dochodzi do Żukówka. Z Żukówka szlak kieruje się na północ do osady Młynki, gdzie przekracza rzekę Słupię i, wzdłuż jej północnego brzegu, biegnie do Soszycy, mijając najstarszą na Pomorzu elektrownię wodną Struga. Ostatni odcinek szlaku z Soszycy do Jasienia biegnie wzdłuż asfaltowej szosy Pomysk Mały – Rokity, mijając po prawej  Jez. Obrowo Wielkie, a po lewej widoczne miejscami przez las, potężne Jez. Jasień (zbiornik południowy). Szlak kończy się przy remizie strażackiej w Jasieniu.   

Szlak Dolina Słupi

Szlak zaczynający się w Ustce 95 km szlak prowadzący wzdłuż górnego i środkowego biegu Słupi, na teren powiatu bytowskiego wchodzi niedaleko wsi Gałąźnia Mała - kończy się w Bytowie.