Logo Powiatu Bytowskiego
Powróć do: Agroturystyka

Gmina Trzebielino

Nieskażone środowisko naturalne, czyste powietrze, cisza i możliwość korzystania z wielu atrakcji turystycznych charakterystycznych dla obszarów wiejskich zapewnią Państwu udany wypoczynek w gminie Trzebielino. Niewątpliwym atutem gminy są duże kompleksy leśne będące miejscem występowania licznych gatunków grzybów i innych owoców runa leśnego-nasze lasy są więc znakomitą bazą dla amatorów grzybobrania. Przy głównych szlakach komunikacyjnych znajduje się kilkanaście miejsc postoju pojazdów. Przez teren gminy przepływa jedna z największych rzek Pomorza-Wieprza i jej bezpośrednie i pośrednie dopływy: Pokrzywna, Bystrzenica, Rybiec, Ślizień, Kunica, Korzyca, Bożanka, Broczynka. Leśny odcinek Wieprzy, na południe od miejscowości Broczyna, stanowi obszar lęgowy ptaków, gatunkowo związanych z rzekami o bystrym prądzie tj. pliszka górska, zimorodek, gągoł, tracz, nurogęś. Spośród ssaków chronionych spotkać tutaj można wydrę i bobra.