Logo Powiatu Bytowskiego

Ważne adresy i przydatne wzory pism

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

plac Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
tel. 22 55 60 800
www.uokik.gov.pl

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gdańsku
Delegatura w Słupsku

ul. Jana Pawła II 1
76-200 Słupsk
tel. 59 842 54 68
https://ihgd.pl/?page_id=25

Komisja Nadzoru Finansowego
ul. Piękna 20
00-549 Warszawa
tel.  22 262 58 00
https://www.knf.gov.pl/

Arbiter Bankowy
ul. Kruczkowskiego 8
00-380 Warszawa
tel. (22) 48 68 422
www.zbp.pl

Biuro Rzecznika Finansowego
ul. Nowogrodzka 47A
00-695 Warszawa
tel. 22 333 73 26
https://rf.gov.pl/

Urząd Lotnictwa Cywilnego
ul. M. Flisa 2
02-247 Warszawa
tel. 22 520 72 00
www.ulc.gov.pl

Urząd Regulacji Energetyki
Al. Jerozolimskie 181
02-222 Warszawa
tel. 22 487 55 70
www.ure.gov.pl


Przydatne wzory pism: