Logo Powiatu Bytowskiego

Odstąpienie od umowy

- W przypadku umowy zawartej podczas nieumówionej wizyty przedsiębiorcy w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta albo wycieczki Konsument ma prawo odstąpić od niej bez podania przyczyny w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia lub otrzymania towaru;

- W przypadku umowy zawartej na odległość (np. zakupy przez internet) lub poza lokalem przedsiębiorstwa (np. pokazy) Konsument ma prawo od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia lub otrzymania towaru;

- Pamiętaj ! Nie dotyczy to zakupów w sklepach tradycyjnych;

- Obowiązki konsumenta:

złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni od daty otrzymania;
odesłanie towaru w terminie 14 dni od dnia, w którym złożono oświadczenie o odstąpieniu od umowy;
termin zwrotu towaru nie obowiązuje, jeżeli sprzedawca zobowiązał się, że sam go odbierze od konsumenta;

- Obowiązki przedsiębiorcy:

  • zwrócenie konsumentowi wszystkich dokonanych przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia;
  • Przedsiębiorca może wstrzymać się ze zwrotem pieniędzy do chwili otrzymania zwracanej rzeczy lub potwierdzenia jej odesłania;
  • Przedsiębiorca ma obowiązek odebrać towar we własnym zakresie wtedy, gdy zostaną łącznie spełnione następujące przesłanki:
  1. umowa została zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa;
  2. towar dostarczono do miejsca zamieszkania konsumenta;
  3. charakter towaru nie pozwala na odesłanie go w zwykły sposób pocztą – np. sprzęt AGD o dużych gabarytach (pralka, lodówka).

Pliki do pobrania:

owiadczenie-o-odstpieniu-od-umowy.doc
Format: doc, 24 kB