Logo Powiatu Bytowskiego
Powróć do: Edukacja i sport

Nagrody sportowe

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA ZA OSIĄGNIĘTE WYNIKI SPORTOWE
Nagrody i wyróżnienia dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe stanowią wyraz uznania samorządu powiatowego dla środowiska sportowego za wkład i trud włożony w podnoszenie poziomu kultury fizycznej na terenie powiatu bytowskiego.

Wychodząc naprzeciw potrzebie wspomagania zawodników i trenerów z dniem 27 kwietnia 2023 r. weszła w życie Uchwała Nr XLI/302/2023 Rady Powiatu Bytowskiego z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale ustalenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.

Uchwała wprowadza nowy regulamin, który reguluje zasady i tryb przyznawania wyróżnień i nagród oraz określenie ich wysokości.

Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Bytowie w terminie do 31 stycznia danego roku. Nagrody przyznawane są za osiągnięte wyniki sportowe w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku.

Pliki do pobrania:

Regulamin
Format: docx, 25.62 kB
Wniosek
Format: docx, 15.99 kB