Logo Powiatu Bytowskiego

Współpraca z uczelniami

Współpraca z uczelniami wyższymi
Współpraca szkół Powiatu Bytowskiego z uczelniami wyższymi skupia się głównie wokół najbliższych uczelni m.in. w Słupsku, Koszalinie, Trójmieście, które najczęściej wybierają nasi absolwenci. Od 11 lat Powiat Bytowski współorganizuje ze szkołami targi edukacyjne szkół wyższych. Uczestniczy w nich blisko 25 uczelni  wyższych  m.in.: z Trójmiasta, Koszalina, Słupska, Szczecina, Torunia, Poznania. Współpraca szkół z uczelniami ma charakter sformalizowany (podpisane porozumienia) i niesformalizowany. Głównym celem tej współpracy jest wzrost zainteresowania uczniów kontynuacją nauki w określonych branżach na uczelniach wyższych, lepsze przygotowanie uczniów do nauki na poziomie wyższym, poprawa wizerunku szkół i uczelni wyższych, ułatwienie asymilacji absolwentów na uczelniach.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku - 1 umowa z Akademią Pomorską w Słupsku w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii – zajęcia laboratoryjne, wykłady, pokazy; 1 umowa z Politechniką Koszalińską w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii i motoryzacji - zajęcia laboratoryjne, wykłady, pokazy.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Bytowie - 1 porozumienie z Politechniką Koszalińską w zakresie popularyzacji nauk technicznych, merytorycznym wspomaganiu procesu dydaktycznego, objęcia patronatem klas o profilu technicznym.

Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Bytowie - 1 porozumienie  z Wyższą Szkołą Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku; 1 porozumienie z Politechniką Koszalińską, 1 porozumienie z Akademią Pomorską; Współpraca z Wyższą Szkołą Bankową w Gdyni.