Logo Powiatu Bytowskiego

Wizyta studyjna w PCEZ

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej jest placówką oświatowo - wychowawczą kształcącą uczniów, młodocianych, pracowników i dorosłych. W skład Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej wchodzi Centrum Kształcenia Zawodowego w Bytowie oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytowie. Głównym celem Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej jest umożliwienie uczniom i słuchaczom kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego w formach szkolnych i pozaszkolnych. PCEZ posiada kilka pracowni wyposażonych w bardzo nowoczesny sprzęt, m.in. : pracownika elektrotechniki i elektroniki samochodowej, diagnostyki pojazdów i obsługi silników, maszyn CNC, budowlana, obróbki plastycznej, obróbki ręcznej i spawalnicza. PCEZ jest jedną z najnowocześniejszych placówek kształcenia w powiecie bytowskim. Doradcy mieli okazję do zapoznania się z poszczególnymi pracowniami. Uzyskali także informację czego dokładnie można nauczyć się w każdej z wymienionych pracowni. Nowa siedziba PCEZ wywarła na zwiedzających ogromne wrażenie. Po wizycie doradcy wspólnie z powiatowym konsultantem omówili wydarzenia na nadchodzący rok. Ostatnie tegoroczne spotkanie sieci odbyło się w miłej i przedświątecznej atmosferze.