Logo Powiatu Bytowskiego

Projekt pn. „POWIAT BYTOWSKI ZIELONYM POWIATEM”

200x39xZielony_powiat_poziom-jpg-pagespeed-ic-__bJX4zJuj 

Powiat Bytowski realizuje operację pn. „POWIAT BYTOWSKI ZIELONYM POWIATEM”. Pozyskano na ten cel dofinansowanie w wysokości 84, 999997225% kosztów zadania ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

Wartość projektu 271 932,89 zł, w tym dofinasowanie: 231 142,94 zł.

Operacja ta składa się z dwóch etapów.

I etap - zakup quadrocoptera (drona) z pełnym systemem pomiarowym gazowych i pyłowych zanieczyszczeń powietrza, wraz z niezbędnym oprogramowaniem. Quadrocopter  wykorzystywany będzie do czynnej ochrony przyrody, rzek i jezior oraz w działaniach na rzecz ograniczenia negatywnych skutków zmian klimatycznych na obszarze powiatu bytowskiego.

II etap - edukacja ekologiczna, w tym m.in.: realizacja filmu promującego walory przyrodnicze powiatu bytowskiego, przeprowadzenie powiatowego konkursu plastycznego  pn. „SMOG – STOP” dla dzieci  i młodzieży w wieku od 4 do 15 lat, przeprowadzenie konkursu fotograficznego pn. „FAUNA I FLORA POWIATU BYTOWSKIEGO” dla dzieci  i młodzieży w wieku od 10 do 20 lat, realizacja powiatowego konkursu ekologicznego pn. „MISTRZ EKOLOGII” oraz organizacja festynu ekologicznego dnia 6 czerwca 2022r. na dziedzińcu Zamku Bytowskiego.

Cel operacji:

Celem operacji jest poprawa i monitoring stanu środowiska przyrodniczego, dzięki zakupowi sprzętu do monitorowania skutków zmian klimatycznych oraz zwiększenie świadomości  ekologicznej mieszkańców powiatu bytowskiego poprzez m.in. udział w konkursach ekologicznych czy festynie o tematyce ekologicznej”.

Efekty operacji:

Efektem będzie zwiększenie świadomości  ekologicznej mieszkańców powiatu bytowskiego oraz monitoring stanu środowiska przyrodniczego.

400x41xLogotypy-jpg-pagespeed-ic-rDRHtyCKym