Logo Powiatu Bytowskiego
Powróć do: Ogłoszenia

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 20210 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1343 z późn. zm.) Powiat Bytowski ogłasza zamiar przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Powiatu Bytowskiego

1.     Nazwa i adres właściwego organizatora:

Powiat Bytowski, ul. Ks. dr. Bolesława Domańskiego 2, 77-100 Bytów

2.     Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia:

Wybór operatora w trybie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.)

3.     Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnej, linii komunikacyjnych lub sieci  komunikacyjnej, na których będą wykonywane przewozy,

Transport drogowy osób na liniach:
Relacje powiatowe i ponadpowiatowe:

 1.  Miastko – Człuchów przez Koczałę i Przechlewo
 2.  Bytów – Trzebielino przez Kołczygłowy
 3.  Bytów – Osława Dąbrowa przez Studzienice
 4.  Bytów – Wargowo przez Czarną Dąbrówkę
 5.  Borowy Młyn – Bytów przez Lipnicę
 6.  Bytów – Miastko przez Tuchomie
 7.  Bytów – Miastko przez Brzeźno Szlacheckie
 8.  Bytów – Bytów przez Rokity, Czarną Dąbrówkę
 9.  Bytów – Brzeźno Szlacheckie przez Płotowo, Lipnicę
 10.  Bytów – Słupsk przez Czarną Dąbrówkę, Łupawę
 11.  Kołczygłowy – Kawcze przez Miastko
 12.  Bytów – Bytów przez Grzmiącą, Borzytuchom
 13.  Miastko – Miastko przez Przęsin, Piaszczynę, Kramarzyny

4.     Przewidywana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia:

wrzesień 2024

5.     Przewidywany czas trwania umowy o świadczenie usług:

3 lat

6.     Zmiana informacji

Organizator na podstawie art. 23 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1343 z późn. zm.) zastrzega sobie możliwość zmiany powyższych informacji.

7.     Miejsce zamieszczenia niniejszego ogłoszenia

 1.  Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej,
 2.  Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Bytowie
 3.  Strona internetowa www.powiatbytowski.pl
 4.  Tablica ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bytowie