Logo Powiatu Bytowskiego

Konsultanci powiatowi wspierają sieci

DSCF9391 

Obecnie w województwie pomorskim zostało powołanych 17 konsultantów powiatowych oraz konsultant wojewódzki. Zadaniem konsultantów jest przede wszystkim:

1. Prowadzenie sieci w powiecie (zapraszanie do sieci doradców ze szkół, koordynatorów doradztwa ze szkół, doradców z PUP, OHP, przedstawicieli instytucji współpracujących)

• Organizacja co najmniej 2 spotkań sieci w roku szkolnym

• Organizacja co najmniej 2 spotkań szkoleniowych (np. samokształcenie, warsztaty, szkolenia, seminaria, spotkania informacyjne, wymiana doświadczeń) dla sieci w roku szkolnym

2. Upowszechnianie działania sieci powiatowej

3. Dysponowanie materiałami z zasobów informacji zawodowej i dzielenie się nimi

4. Wsparcie w zakresie tworzenia lub modyfikowania WSDZ

5. Udzielanie wsparcia doradcom zawodowym/ koordynatorom doradztwa w szkołach

• w zakresie badania umiejętności, zainteresowań, uzdolnień, predyspozycji zawodowych

• w zakresie rozwijania kompetencji społecznych

• w zakresie pracy z uczniami nad planowaniem ścieżki edukacyjnej i zawodowej

• w zakresie sposobów pracy z rodzicami i opiekunami prawnymi

6. Wspieranie aktywności szkół w środowisku lokalnym/regionalnym w zakresie edukacji zawodowej (np. targi pracy, targi edukacyjne, drzwi otwarte, wizyty studyjne)

7. Wspomaganie w nawiązywaniu kontaktów szkół z pracodawcami

Konsultanci powiatowi spotykają się raz na dwa miesiące w celu omówienia bieżących problemów, potrzeb oraz szukają nowych rozwiązań na potrzeby poszczególnych szkół. Ponadto ważnym elementem spotkań jest wymiana doświadczeń oraz dobrych praktyk.