Logo Powiatu Bytowskiego
Powróć do: Gminy Powiatu

GMINA CZARNA DĄBRÓWKA

Gmina Czarna Dąbrówka położona jest w północnej części powiatu bytowskiego, dokładnie na pograniczu "Szwajcarii kaszubskiej". Obejmuje ok. 300 km2, zamieszkuje tutaj ok.5808 tys. ludności co daje 19 os/km2 Należy do terenów raczej mało znanych, ale obejmujących swoim zasięgiem niezwykle atrakcyjny zakątek Kaszub. Krajobraz Gminy jest bardzo urozmaicony, z dużą ilością kompleksów leśnych, z 26 jeziorami i źródliskami rzek Łupawy i Skotawy. Najbardziej znanym obszarem Gminy jest teren jeziora Jasień z trzema miejscowościami letniskowymi: Jasieniem, Łupawskiem i Zawiatami. Atutami Gminy są walory krajobrazowo - przyrodnicze sprzyjające rozwojowi usług turystycznych, agroturystycznych i rekreacji,

  • przygotowane tereny pod budownictwo letniskowe,
  • dostępność tanich terenów budowlanych,
  • dobra baza oświatowo - kulturalno - sportowa