Logo Powiatu Bytowskiego
Powróć do: Gminy Powiatu

GMINA BORZYTUCHOM

Gmina Borzytuchom położona jest w centralnej części powiatu bytowskiego. Zamieszkuje ją ok. 2800 osób. Swoim zasięgiem obejmuje ona 109 km2.

Na terenie gminy znajduje się wiele jezior i oczek wodnych, które tworzą dogodne warunki do uprawiania sportu wędkarskiego. Na szczególną uwagę zasługują jeziora Moczydło przy trasie Borzytuchom - Krosnowo oraz Osiecko w Osiekach, które służą mieszkańcom okolicznych miejscowości jako kąpieliska.

Urozmaicona rzeźba terenu, duży stopień lesistości oraz liczne zbiorniki wodne tworzą dogodne warunki dla rozwoju i wielu zespołów roślinnych i dla wielu gatunków zwierząt, spośród których na szczególną uwagę zasługują daniele i bobry. Brak przemysłu pozwala na zachowanie czystości środowiska naturalnego. W gminie znajduje się wiele terenów pod budownictwo letniskowe oraz obsługę ruchu turystycznego.