Logo Powiatu Bytowskiego

Do pobrania

Padlet Doradztwo Zawodowe
W poniższym linku znajduje się Padlet zawierający ciekawe materiały/informacje dla nauczycieli oraz uczniów z zakresu doradztwa. Zachęcamy do korzystania
https://padlet.com/mrychter1982/psdzbytow
 
 
 
Test osobowości MBTI
 
test-mbti 
 
 
MŁOKOZZ - Młodzieżowy Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych
 
kwestionariusz-mlokozz 
obliczenia-mokozz 
 
 
Doradztwo Zawodowe dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
- Doradztwo kropidłowska
- Doradztwo Zawodowe dla uczniów ze specjalnymi potrzebami
- Doradztwo w MOW oraz SOSW
- Prezentacja ORE M. Zakrzewska
- Zadania Doradcy Zawodowego
 
 
 
Nowe metody i techniki w poradnictwie zawodowym
- Nowe metody w doradztwie 
 
 
Scenariusze zajęć dla kl. 7
Przykładowe scenariusze zajęć dla SP 
 
 
Przykłady programów zawodoznawczych
- Program doradztwa dla klas 7
- Program szkoła branżowa
- Program Doradztwa Zawodowego kl. 7 SP
- Program Zawodoznawczy
 
 
 
Program doradztwa edukacyjno - zawodowego kl. 7 cz.2
- 1SP
- 2SP
- 3SP
-4SP
-5SP
-6SP
-7SP
-8SP
-9SP
-10SP
-B.Grzelak Program
-B.Grzelak Program
 
 
 
Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego
- WSDZ: przykład 1
- WSDZ: przykład 2
- WSDZ: przykład 3
-WSDZ : przykład 4 -13.09.
-WSDZ : przykład 5-13.09.
 
 
 
Istota Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego w szkołach

Zmiany wdrażania WSDZ
WSDZ - prezentacja 13.09.2017 r.
 
 
 
Harmonogram spotkań sieci doradców
Harmonogram 2017 - 2019 
 
 
Badanie Losów Absolwentów
 
 wyniki-bada-bla-20172018 
 
 
Diagnoza stanu doradztwa w powiecie
Prezentacja - Diagnoza Stanu Doradztwa w Powiecie Bytowskim 
 
 
Źródła informacji w zakresie Doradztwa Zawodowego
Przydatne linki/informacje 
 
 
Zestawienia Bibliograficzne
-Zestawienie Biblioteka Pedagogiczna
-Zestawienie Biblioteka Miejska w Bytowie