Logo Powiatu Bytowskiego

Jednostki oświatowe

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Miastku
Dyrektor - Beata Matuszkiewicz
ul. Młodzieżowa 4a
77 - 200 Miastko
tel.: 59 857 04 00
e-mail: biuro@poradnia.miastko.com.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bytowie
Dyrektor - Katarzyna Gajewska
ul. Gdańska 59 
77 - 100 Bytów 
tel.: 59 822 25 20
www.poradniabytow.pl
https://pppbytow.bip.gov.pl/
e-mail: sekretariat@poradniabytow.pl

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Tursku
Dyrektor - Renata Machalewska
Tursko 4 
77 - 200 Miastko 
tel.: 59 858 16 94
www.soswtursko.szkolnastrona.pl
e-mail: sosw_tursko@op.pl

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Dzieci Europy w Bytowie
Dyrektor - Kazimierz Kerlin
ul. Styp-Rekowskiego 5 
77 - 100 Bytów 
tel.: 59 822 25 89
www.sosw-bytow.com.pl
e-mail: sosw_bytow@poczta.onet.pl

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Łodzierzy
Dyrektor - Mariusz Treder
Łodzierz 11 
77 - 200 Miastko 
tel.: 59 857 24 09
www.lodzierz.pl
e-mail: zsp@lodzierz.pl

Zespół Szkół Ekonomiczno - Usługowych w Bytowie
Dyrektor - Stanisław Kożyczkowski
ul. Derdowskiego 3 
77 - 100 Bytów 
tel.: 59 822 30 14
www.zseu.edu.pl
e-mail: sekretariat@zseu.edu.pl

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku
Dyrektor - Alina Horajska
ul. Młodzieżowa 3 
77 - 200 Miastko 
tel.: 59 857 26 49
https://www.zsoitmiastko.pl
e-mail: sekretariat@zsoitmiastko.pl

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Bytowie
Dyrektor - Sylwia Kontny-Białogłowicz
ul. Sikorskiego 35 
77 - 100 Bytów 
tel.: 59 822 30 06
www.zspbytow.pl
e-mail: sekretariat@zspbytow.pl

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bytowie
Dyrektor - Krzysztof Myszkowski
ul. Gdańska 57 
77 - 100 Bytów 
tel.: 59 822 69 20
www.lo.bytow.pl
e-mail: dyrekcja@lo.bytow.pl

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Miastku
Dyrektor - Katarzyna Bąk
ul. Młodzieżowa 5 
77 - 200 Miastko 
tel.: 59 857 32 06
www.mdk.miastko.com.pl
e-mail: sekretariat@mdk.miastko.com.pl  

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Bytowie
Dyrektor - Jan Kamiński
ul. Wybickiego 4
77 - 100 Bytów
tel. 59 822 30 77
www.pcez-bytow.pl
e-mail: sekretariat@pcez-bytow.pl