Logo Powiatu Bytowskiego

Pracownia elektro-energetyczna w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku

Powiat bytowski otrzymał z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku dofinansowanie na zadanie z zakresu edukacji ekologicznej na ekoPracownie – zielone serce szkoły w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej. Działanie pn. „Pracownia elektro-energetyczna w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku” ma na celu głównie promowanie odnawialnych źródeł energii, promocję ekologii, wzmocnienie wiedzy i umiejętności 
elektro – energetycznych uczniów, a także wzmocnienie szkoły jako ośrodka kształcącego specjalistów. Dzięki temu dofinansowaniu ma zostać wykonana adaptacja pomieszczenia do praktycznej nauki zawodu, planuje się również zakup pomocy dydaktycznych, a także organizację konkursu szerzącego wiedzę z zakresu edukacji ekologicznej.
https://wfos.gdansk.pl/

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności