Logo Powiatu Bytowskiego

OTWARTE KONKURSY OFERT NA WSPIERANIE WYKONANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU BYTOWSKIEGO W 2024 R.

Zarząd Powiatu Bytowskiego 15 listopada 2023 r. podjął uchwały w sprawie ogłoszenia konkursów ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych powiatu bytowskiego w 2024 roku. 

Ogłoszone zostały trzy konkursy ofert:

  • pierwszy na realizację zadań z zakresu: kultury sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, nauki i edukacji oraz wspierania organizacji pozarządowych, na jego realizację przeznaczono 77.000,00 zł;
  • drugi na realizację zadań z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz krajoznawstwa i turystyki, na jego realizację przeznaczono 119.000,00 zł;
  • trzeci na realizację zadań z zakresu: regrantingu – wspieranie organizacji pozarządowych, na jego realizację przeznaczono 8.000,00 zł.

Szczegółowych informacji dotyczących konkursów udziela Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Bytowie, tel. (59) 822-80-03, e-mail: kultura@powiatbytowski.pl

OFERTY KONKURSOWE NALEŻY ZŁOŻYĆ W WERSJI ELEKTRONICZNEJ ZA POMOCĄ SERWISU WITKAC, NA STRONIE INTERNETOWEJ WITKAC.PL WYBIERAJĄC, PO WCZEŚNIEJSZYM ZAREJESTROWANIU I ZALOGOWANIU SIĘ, W ZAKŁADCE „KONKURSY” NABÓR NA ODPOWIEDNIE ZADANIE W TERMINIE DO 7 GRUDNIA 2023 R. (czwartek) DO GODZ. 15.00. POTWIERDZENIE ZŁOŻENIA OFERTY W WERSJI PAPIEROWEJ (POBRANY ZE STRONY WITKAC.PL WYDRUK PDF) NALEŻY ZŁOŻYĆ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO DNIA 11 GRUDNIA 2023 R. (poniedziałek) DO GODZ. 15:30 W BIURZE OBSŁUGI KLIENTA STAROSTWA POWIATOWEGO W BYTOWIE (POK. 106 – PARTER) PRZY UL. KS. DR. B. DOMAŃSKIEGO 2.

Szczegółowe informacje dotyczące terminów oraz zasad konkursów grantowych znajdują się w poniższych uchwałach.  

Konkurs grantowy - kultura, edukacja, wspieranie
Konkurs grantowy - sport, turystyka
Konkurs grantowy - regranting

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności