Logo Powiatu Bytowskiego

Spotkanie sieci doradców zawodowych 07.03.2018 r.

W dniu dzisiejszym, tj. 07.03.2018 r. ,odbyło się kolejne z cyklu spotkanie sieci doradców/liderów ze szkół podstawowych, zespołów szkół oraz szkół ponadgimnazjalnych. Spotkanie rozpoczęło się przedstawieniem rekomendacji dotyczących doradztwa edukacyjno – zawodowego przygotowanych przez ORE, które przedstawił powiatowy konsultant.

Spotkanie wzbogaciło się dzięki, wystąpieniu Pani koordynator z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej z Słupska, która przedstawiła główne cele, działania instytucji oraz  omówiła narzędzia, które stają się pomocne przy wyborze kariery zawodowej petentów.

Ponadto doradcy zawodowi z Powiatowego Urzędu Pracy omówili szereg działań, związanych z procesem poradnictwa zawodowego oraz zaprezentowali przebieg rozmowy doradczej, która mogła wzbogacić doświadczenia doradców ze szkół.