Logo Powiatu Bytowskiego

Spotkanie sieci doradców zawodowych 13.03.2019 r.

W dniu 13.03.2019 r. o godz. 10.00 w świetlicy ZSO w Bytowie odbyło się spotkanie sieci doradców/liderów doradztwa. Tematem przewodnim była diagnoza potrzeb ucznia, rodzica, nauczyciela. Na spotkaniu uczestnicy dowiedzieli się nie tylko tego czemu ma służyc diagnoza ale jakich metod, narzędzi użyć w procesie diagnozy. Ponadto jak dokumentować przeprowadzoną diagnozę oraz monitorować efekty przeprowadzonej diagnozy. Spotkanie miało charakter warsztatowy.