Logo Powiatu Bytowskiego

Spotkanie sieci doradców zawodowych 04.03.2021 r.

W dniu 04.03.2021 r. odbyło się pierwsze spotkanie online powiatowej sieci doradców zawodowych. Podczas spotkania każdy z doradców omówił w jaki sposób realizuje zajęcia z doradztwa zawodowego u siebie w szkole. Specjalista d. s. doradztwa zawodowego podkreślił na co zwracać uwagę ósmoklasistom, którzy stoją przed wyborem dalszej ścieżki edukacyjnej. Po krótce omówiono nabór do BS II oraz warunki, które trzeba spełnić wybierając BS II. Rozmawialiśmy także o możliwościach wsparcia z KFS dzięki, któremu można podnosić swoje kwalifikacje. Doradcy wyrazili swoje oczekiwania względem kolejnych spotkań oraz dowiedzieli się jakie wsparcie mogą uzyskać od specjalisty do spraw doradztwa (lekcje online, wizyty studyjne online w PCEZ itp.)