Logo Powiatu Bytowskiego

Spotkanie inaugurujące sieć doradców edukacyjno-zawodowych w powiecie bytowskim

Dzisiaj odbyło się spotkanie inaugurujące Sieć Doradców Edukacyjno-Zawodowych w Powiecie Bytowskim. Uczestniczyli w nim przedstawicie gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, poradni psychologiczno-pedagogicznej i organizacji pozarządowych. Podczas spotkania przedstawiono ideę budowy sieci wspierającej doradców edukacyjno-zawodowych w szkołach, omówiono wyniki diagnozy stanu doradztwa w powiecie bytowskim. Wysłuchano także wystąpienia przedstawicieli Poradni, ale przede wszystkim określono potrzebę wzajemnej wymiany doświadczeń w zakresie doradztwa oraz ustalono tematykę kolejnego spotkania sieci, która poświęcona będzie wewnątrzszkolnemu systemowi doradztwa edukacyjno-zawodowego. Obecni na spotkaniu jednoznacznie wyrazili wolę budowy jedolitego systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego w powiecie bytowskim.