Logo Powiatu Bytowskiego

Przedwakacyjne spotkanie sieci doradców zawodowych

 Dnia 04.06.2018 r. w sali audytoryjnej, jednej z bytowskich szkół Ponadgimnazjalnych odbyło się przedwakacyjne spotkanie powiatowej sieci doradców zawodowych. Tematem przewodnim był przegląd działań zrealizowanych w roku szkolnym 2017/2018 r. Powiatowy konsultant skonkretyzował działania podęte w ramach przedsięwzięcia „ AKTYWNI POMORZANIE 2020” , gdzie omówiono również rozwój sieci doradców.

            Następnie poruszono temat planowania drogi/kariery zawodowej młodych osób. Powiatowy konsultant omówił przykładowy scenariusz zajęć lekcyjnych oraz zaprezentował konkretne narzędzia, ćwiczenia, które mogą zostać wykorzystane w tym aspekcie. Zwrócono uwagę na pozytywne aspekty kreowania i motywowania młodego człowieka.

            Kolejnym etapem spotkania było omówienie pracy z rodzicem w zakresie doradztwa edukacyjno- zawodowego. Doradczynie zawodowe z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej podzieliły się „dobrymi praktykami” w tym zakresie oraz zwróciły uwagę na wgląd w predyspozycje zdrowotne młodzieży do wykonywanego zawodu. Powiatowy konsultant omówił swoje działania podjęte w tym zakresie oraz udostępnił materiały dydaktyczne/ wskazówki pomocne przy rozmowie z rodzicem. Zwrócono uwagę na budowanie świadomości rodzica w partnerskim wyborze dalszej ścieżki edukacyjno- zawodowej swojej pociechy.