Logo Powiatu Bytowskiego

OTWARTE KONKURSY OFERT NA WSPIERANIE WYKONANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU BYTOWSKIEGO W 2023 R.

Zarząd Powiatu Bytowskiego 15 listopada 2022 r. podjął uchwały w sprawie ogłoszenia konkursów ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych powiatu bytowskiego w 2023 roku. 

Ogłoszone zostały trzy konkursy ofert:

- pierwszy na realizację zadań z zakresu: kultury sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, nauki i edukacji oraz wspierania organizacji pozarządowych, na jego realizację przeznaczono 70.000,00 zł;

- drugi na realizację zadań z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz krajoznawstwa i turystyki, na jego realizację przeznaczono 113.000,00 zł;

- trzeci na realizację zadań z zakresu: regrantingu – wspieranie organizacji pozarządowych, na jego realizację przeznaczono 7.000,00 zł.

 

Szczegółowych informacji dotyczących konkursów udziela Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Bytowie, tel. (59) 822-80-03, e-mail: kultura@powiatbytowski.pl.
 

OFERTY KONKURSOWE NALEŻY ZŁOŻYĆ W WERSJI ELEKTRONICZNEJ ZA POMOCĄ SERWISU WITKAC, NA STRONIE INTERNETOWEJ WITKAC.PL WYBIERAJĄC, PO WCZEŚNIEJSZYM ZAREJESTROWANIU I ZALOGOWANIU SIĘ, W ZAKŁADCE „KONKURSY” NABÓR NA ODPOWIEDNIE ZADANIE W TERMINIE DO 9 GRUDNIA 2022 R. (piątek) DO GODZ. 15.00. POTWIERDZENIE ZŁOŻENIA OFERTY W WERSJI PAPIEROWEJ (POBRANY ZE STRONY WITKAC.PL WYDRUK PDF) NALEŻY ZŁOŻYĆ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO DNIA 14 GRUDNIA 2022 R. (środa) DO GODZ. 15:30 W BIURZE OBSŁUGI KLIENTA STAROSTWA POWIATOWEGO W BYTOWIE (POK. 106 – PARTER) PRZY UL. KS. DR. B. DOMAŃSKIEGO 2.

Szczegółowe informacje dotyczące terminów oraz zasad konkursów grantowych znajdują się w poniższych uchwałach. 

Pliki do pobrania:

konkurs-grantowy-sport-i-turystyka..pdf
Format: pdf, 3.34 MB
konkurs-grantowy-regranting..pdf
Format: pdf, 3.54 MB