Logo Powiatu Bytowskiego

Ostatnie przedwakacyjne spotkanie sieci

Spotkanie dotyczyło nowoczesnych narzędzi pracy w doradztwie. Uczestnicy zapoznali się m.in. z interaktywnym narzędziem ,,Mapa Karier", która to zawiera opis ponad 400 zawodów oraz gotowe scenariusze zajęć do pracy z uczniem. Kolejnym narzędziem był Quizziz służący do konstruowania własnych quizów. Doradcy zagrali w quiz stworzony przez konsultanta i mogli przećwiczyc na sobie dane narzędzie. Powiatowy konsultant omówił także zasady ewaluacji WSDZ. Drugą część poprowadziła doradczyni zawodowa/job coach, która przeprowadziła ponad 300 h warsztatowych z młodzieżą. P. Agnieszka omówiła kolejne narzędzie młodzieżowy kwestionariusz zainteresowań zawodowych ,,Młokozz" oraz test osobowości MBTI. Doradcy mieli także możliwość przepracowania na sobie kart metaforycznych DiXit, które przyniosła ze sobą P. Agnieszka. Karty okazały się świetną zabawą, która wywołała wiele emocji i zainteresowania.