Logo Powiatu Bytowskiego
Powróć do: Dla Niepełnosprawnych

Nabór wniosków do „Programu wyrównywania różnic między regionami III” na 2024 r.

Nabór wniosków do „Programu wyrównywania różnic między regionami III”

Zarząd Powiatu Bytowskiego przyjął zaproszenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do realizacji w 2024 r. programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III”.

Adresaci programu oraz obszary wsparcia, które będą realizowane w 2024 r.:

obszar A – do 197 000 zł (zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych) - zarządcy w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;

obszar B – do 176 000 zł (likwidacja barier w urzędach administracji samorządu powiatowego lub gminnego, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania) – gminy, powiaty lub podmioty, które  prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;

obszar C – do 74 500zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy (tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych) – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;

obszar D  (likwidacja barier transportowych):

a)  placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty (do 85%)

b)  jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej  (95%)

c)  gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych; (do 85%)

- do 144 000 zł – dla samochodów osobowych (mikrobusów), specjalnie przystosowanych do przewozu osób na wózkach inwalidzkich

- do 117 500 zł – dla pozostałych mikrobusów,

- do 351 500 zł dla autobusów;

obszar E  - do 17 500 zł na każdą osobę niepełnosprawną (dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych) – gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe;

obszar F (tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów) - jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe,

obszar G (skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych) - powiaty.

Terminy naboru

Zainteresowane podmioty mogą składać wnioski/wystąpienia* do siedziby Starostwa Powiatowego w Bytowie, ul. Domańskiego 2, w przypadku obszaru B,C,D,F i G w nieprzekraczalnym terminie do 19 lutego 2024 roku (wersję papierową oraz elektroniczną). 

Natomiast w przypadku obszaru A i E nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym do 30 listopada 2024 r. bezpośrednio do Pomorskiego Oddziału PFRON, Aleja Grunwaldzka 184, 80-266 Gdańsk. 

*wniosek – składają podmioty będące jednostkami organizacyjnymi samorządu powiatowego

*wystąpienie – składają podmioty niebędące jednostkami organizacyjnymi samorządu powiatowego 

Szczegóły na temat programu oraz druk wniosku/wystąpienia dostępne są na stronie PFRON:

 www.pfron.org.pl

zakładka: O funduszu/Programy i zadania PFRON/Programy realizowane obecnie/Program wyrównywania różnic między regionami III

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/dokumenty-programowe/program/tresc-programu-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii/

Ponadto informacje nt. programu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Bytowie (pokój 219) oraz pod numerem telefonu 59 822 80 04, mail: d.mielewczyk@powiatbytowski.pl (kontakt z Danutą Mielewczyk).

Pliki do pobrania:

3_._Zal._1_do_procedurZasady_B_C_D_F_G.doc
Format: doc, 137.5 kB
6_._Zal._4_do_procedur_Wystapienie.docx
Format: docx, 85.19 kB
8_._Zal._5_do_procedur_Wniosek.docx
Format: docx, 94.42 kB