Logo Powiatu Bytowskiego

Kolejne Spotkanie Powiatowej Sieci Doradców Zawodowych

            W dniu 04.12.2017 r. odbyło się kolejne spotkanie sieci doradców/ liderów ze szkół podstawowych, zespołów szkół oraz szkół ponadgimnazjalnych. Spotkanie rozpoczęło się przedstawieniem analizy badań preferencji edukacyjnych uczniów klas gimnazjalnych oraz zaprezentowaniem oferty edukacyjnej na rok szkolny 2018-2019.

            Tematem przewodnim spotkania było omówienie metod pracy doradcy zawodowego oraz przedstawienie konkretnych narzędzi z zakresu doradztwa edukacyjno- zawodowego do pracy grupowej, pracy z klasą. Powiatowy konsultant przedstawił adresy internetowe z bezpłatnymi narzędziami, które doradcy/ liderzy mogą wykorzystać do pracy z uczniem, zaprezentował również swój „ narzędziownik”, który poparł omówieniem instrukcji konkretnych ćwiczeń, z zaleceniem preferowanej grupy docelowej.

            Kolejnym punktem spotkania było zaproszenie doradców do uczestnictwa w I Powiatowym Forum Dyskusyjnym „Edukacja – Rynek Pracy”, które odbędzie się w jednej z powiatowych szkół. Spotkanie będzie inaugurującym etapem budowy sieci instytucji (przedsiębiorców, instytucji rynku pracy- CECH-u oraz PUP-u, dyrektorów szkół, przedstawicieli organizacji pozarządowych.)