Logo Powiatu Bytowskiego

DOTACJE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA 2023 R. PRZYZNANE!

Zarząd Powiatu Bytowskiego na posiedzeniu w dniu 30 stycznia 2023 r. dokonał podziału środków finansowych na zadania z zakresu sześciu priorytetów, tj.:
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
- nauki i edukacji,
- wspierania organizacji pozarządowych,
- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
- krajoznawstwa i turystyki,
- regranting.
 W roku 2023 wsparto 84 projekty, którym przyznano łącznie 177.070,00 zł. 

Szczegółowy podział środków przedstawiają załączone pliki.

Pliki do pobrania:

uchwaa-sport-i-turystyka.pdf
Format: pdf, 2.26 MB
uchwaa-regranting.pdf
Format: pdf, 476.54 kB
uchwaa-kultura-nauka-wspieranie.pdf
Format: pdf, 1.9 MB