Logo Powiatu Bytowskiego
Powróć do: Współpraca z firmami

Porozumienie z firmą Wireland

W dniu 17.04.2018 r. w siedzibie firmy Wireland podpisano trójstronną umowę o współpracy w kształceniu uczniów w zawodzie stolarza pomiędzy Prezesem firmy Wireland – Panem Henrykiem Recławem, Starostą Bytowskim - Panem Leszkiem Waszkiewiczem oraz Dyrektorem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych – Panem Romanem Lisińskim.Dzięki rozpoczętej współpracy młodzież będzie miała możliwość realizacji praktycznego szkolenia w profesjonalnej stolarni Wirelandu. Celem porozumienia jest wzmocnienie kształcenia zawodowego oraz lepsze powiązanie oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bytowie z potrzebami rynku pracy.