Logo Powiatu Bytowskiego
Powróć do: Współpraca z firmami

Kształcenie zawodowe uczniów w porozumieniu z pracodawcą

W powiecie bytowskim mamy kolejny dobry przykład współpracy szkoły z pracodawcą w kształceniu zawodowym uczniów. 3 września 2018 r. podpisano w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łodzierzy trójstronne porozumienie dotyczące możliwości odbywania staży i praktyk zawodowych w zawodzie technik spedytor w firmie FRANKLIN Sp. z o.o. sp. k. w Miastku. Celem porozumienia jest wzmocnienie kształcenia zawodowego w branży spedycyjnej oraz powiązanie oferty edukacyjnej ZSP w Łodzierzy z potrzebami rynku pracy. Dzięki współpracy z firmą FRANKLIN uczniowie ZSP w Łodzierzy będą mieli także możliwość odbywania wizyt studyjnych w siedzibie przedsiębiorstwa, uczestniczenia w cyklicznych spotkaniach z jej pracownikami oraz wspólnej organizacji przedsięwzięć podnoszących jakość edukacji zawodowej.